Γιάνους Κόρτσακ

***σύντομα***

Η ζωή και το έργο του εμβληματικού και φωτισμένου παιδαγωγού Γιάνους Κόρτσακ, για πρώτη φορά για παιδιά.